จำนวนโรงเรียนที่ลงทะเบียนเเบบเเบ่งระดับชั้น

ผลการเเข่งทักษะวิชาการเเละการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับภาคใต้ เนื่องจากวันวันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่3 "เปิดโลกการศึกษาตรัง" ปีการศึกษา 2561


ช่วงชั้นในการเเข่งขัน
รหัส รายการเเข่ง ปฐมวัย ป. 1-3 ป. 4-6 ม. 1-3 ม. 4-6 ป. 1-6 ม. 1-7
101 การปั้นดินน้ำมัน 34 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
102 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 30 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
103 การเเข่งขันกายบริหาร 22 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
104 การเล่านิทาน 28 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
105 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 28 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
106 การเเข่งพูดภาษาอังกฤษ (Speech) 25 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
201 คัดลายมือสื่อภาษาไทย 0 โรงเรียน 34 โรงเรียน 35 โรงเรียน 25 โรงเรียน 21 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
202 หนังสือเล่มเล็ก 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 24 โรงเรียน 17 โรงเรียน 10 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
204 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ 0 โรงเรียน 28 โรงเรียน 29 โรงเรียน 19 โรงเรียน 10 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
301 การเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 0 โรงเรียน 25 โรงเรียน 24 โรงเรียน 15 โรงเรียน 15 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
302 การเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 17 โรงเรียน 8 โรงเรียน 5 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
303 การเเข่งขันคิดเลขเร็ว 0 โรงเรียน 26 โรงเรียน 27 โรงเรียน 15 โรงเรียน 16 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
304 การเเข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอเเม็ท) 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 18 โรงเรียน 13 โรงเรียน 20 โรงเรียน 0 โรงเรียน
305 การเเข่งขันซูโดกุ 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 20 โรงเรียน 13 โรงเรียน 19 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
401 การเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 27 โรงเรียน 17 โรงเรียน 18 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
402 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 23 โรงเรียน 9 โรงเรียน 5 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
403 การเเข่งขันการเเสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 23 โรงเรียน 17 โรงเรียน 11 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
404 การเเข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรเเกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 0 โรงเรียน 25 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
405 การเเข่งขันโปรเเกรมนำเสนอ (Presentation) 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 30 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
406 การเเข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 19 โรงเรียน 19 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
407 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 4 โรงเรียน 4 โรงเรียน 9 โรงเรียน 0 โรงเรียน
501 มารยาทไทย 0 โรงเรียน 31 โรงเรียน 32 โรงเรียน 19 โรงเรียน 12 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
502 เล่านิทานคุณธรรม 0 โรงเรียน 28 โรงเรียน 26 โรงเรียน 20 โรงเรียน 11 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
602 ตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 15 โรงเรียน 16 โรงเรียน 26 โรงเรียน 0 โรงเรียน
701 การแข่งขัน“ศิลป์ สร้างสรรค์” 0 โรงเรียน 26 โรงเรียน 27 โรงเรียน 16 โรงเรียน 9 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
702 การแข่งขันวาดภาพ ระบายสี 0 โรงเรียน 29 โรงเรียน 30 โรงเรียน 18 โรงเรียน 11 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
703 การแข่งขันวาดภาพ ลายเส้น 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 21 โรงเรียน 15 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
704 การแข่งขันประติมากรรม 0 โรงเรียน 22 โรงเรียน 19 โรงเรียน 3 โรงเรียน 3 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
708 การเเข่งขันรำวงมาตรฐาน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 8 โรงเรียน 3 โรงเรียน 17 โรงเรียน 0 โรงเรียน
801 การแข่งขันแกะสลักผัก และผลไม้ 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 6 โรงเรียน 6 โรงเรียน 4 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
802 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 19 โรงเรียน 9 โรงเรียน 7 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
901 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 0 โรงเรียน 34 โรงเรียน 27 โรงเรียน 16 โรงเรียน 13 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
902 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 28 โรงเรียน 22 โรงเรียน 12 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
903 กิจกรรม (Spelling Bee) 0 โรงเรียน 24 โรงเรียน 24 โรงเรียน 18 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
904 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาจีน) 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 25 โรงเรียน 15 โรงเรียน 8 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
905 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 18 โรงเรียน 12 โรงเรียน 25 โรงเรียน 0 โรงเรียน
2031 การเขียนเรื่องจากภาพ 0 โรงเรียน 34 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
2032 การเขียนเรียงความ 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 30 โรงเรียน 21 โรงเรียน 17 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน
5031 สวดบาลีแปลไทย 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 8 โรงเรียน 0 โรงเรียน 19 โรงเรียน 0 โรงเรียน
6011 แอโรบิค 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 19 โรงเรียน 7 โรงเรียน
7051 เดี่ยวระนาดเอก 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 3 โรงเรียน 1 โรงเรียน 8 โรงเรียน 0 โรงเรียน
7052 เดี่ยวขิม7หย่อง 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 7 โรงเรียน 2 โรงเรียน 17 โรงเรียน 0 โรงเรียน
7061 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 13 โรงเรียน 9 โรงเรียน 22 โรงเรียน 0 โรงเรียน
7062 การเเข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 18 โรงเรียน 10 โรงเรียน 29 โรงเรียน 0 โรงเรียน
7071 การเเข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ชาย 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 15 โรงเรียน 9 โรงเรียน 24 โรงเรียน 0 โรงเรียน
7072 การเเข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์หญิง 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 15 โรงเรียน 8 โรงเรียน 30 โรงเรียน 0 โรงเรียน
Copyright © 2014
Created By Progressive Network Consult Co.,Ltd.