จำนวนผู้เข้าเเข่งขันทั้งหมด

หน้าเเรก / จำนวนการลงทะเบียน โรงเรียน,นักเรียน / จำนวนการลงทะเบียนเเบบเเบ่งระดับชั้น / จำนวนโรงเรียน / จำนวนอาจารย์ผู้ควบคุม


จำนวนการลงทะเบียน


โปรเเกรมเเข่งขัน
รหัส รายการเเข่ง จำนวนโรงเรียน จำนวนลงทะเบียน
101 การปั้นดินน้ำมัน 34 โรงเรียน 102 คน
102 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ 30 โรงเรียน 90 คน
103 การเเข่งขันกายบริหาร 22 โรงเรียน 270 คน
104 การเล่านิทาน 28 โรงเรียน 28 คน
105 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 28 โรงเรียน 28 คน
106 การเเข่งพูดภาษาอังกฤษ (Speech) 25 โรงเรียน 25 คน
201 คัดลายมือสื่อภาษาไทย 75 โรงเรียน 115 คน
202 หนังสือเล่มเล็ก 44 โรงเรียน 153 คน
204 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ 61 โรงเรียน 86 คน
301 การเเข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 56 โรงเรียน 79 คน
302 การเเข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรเเกรม GSP 25 โรงเรียน 60 คน
303 การเเข่งขันคิดเลขเร็ว 57 โรงเรียน 84 คน
304 การเเข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอเเม็ท) 40 โรงเรียน 91 คน
305 การเเข่งขันซูโดกุ 41 โรงเรียน 52 คน
401 การเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 45 โรงเรียน 187 คน
402 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 31 โรงเรียน 111 คน
403 การเเข่งขันการเเสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) 39 โรงเรียน 153 คน
404 การเเข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรเเกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 25 โรงเรียน 50 คน
405 การเเข่งขันโปรเเกรมนำเสนอ (Presentation) 30 โรงเรียน 60 คน
406 การเเข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 33 โรงเรียน 76 คน
407 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 12 โรงเรียน 48 คน
501 มารยาทไทย 65 โรงเรียน 188 คน
502 เล่านิทานคุณธรรม 60 โรงเรียน 85 คน
602 ตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา 44 โรงเรียน 114 คน
701 การแข่งขัน“ศิลป์ สร้างสรรค์” 56 โรงเรียน 78 คน
702 การแข่งขันวาดภาพ ระบายสี 62 โรงเรียน 88 คน
703 การแข่งขันวาดภาพ ลายเส้น 26 โรงเรียน 36 คน
704 การแข่งขันประติมากรรม 31 โรงเรียน 141 คน
708 การเเข่งขันรำวงมาตรฐาน 23 โรงเรียน 260 คน
801 การแข่งขันแกะสลักผัก และผลไม้ 12 โรงเรียน 48 คน
802 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 27 โรงเรียน 105 คน
901 การแข่งขันพูด ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 64 โรงเรียน 90 คน
902 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) 51 โรงเรียน 62 คน
903 กิจกรรม (Spelling Bee) 45 โรงเรียน 66 คน
904 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาจีน) 34 โรงเรียน 96 คน
905 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) 40 โรงเรียน 98 คน
2031 การเขียนเรื่องจากภาพ 34 โรงเรียน 34 คน
2032 การเขียนเรียงความ 56 โรงเรียน 68 คน
5031 สวดบาลีแปลไทย 27 โรงเรียน 270 คน
6011 แอโรบิค 24 โรงเรียน 260 คน
7051 เดี่ยวระนาดเอก 11 โรงเรียน 12 คน
7052 เดี่ยวขิม7หย่อง 24 โรงเรียน 27 คน
7061 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 41 โรงเรียน 44 คน
7062 การเเข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 45 โรงเรียน 57 คน
7071 การเเข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ชาย 40 โรงเรียน 48 คน
7072 การเเข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์หญิง 44 โรงเรียน 53 คน
Copyright © 2014
Created By Progressive Network Consult Co.,Ltd.